Informasjon om bomanlegg

Automatisk bomanlegg

Beskrivelse:

 • Elektrisk manøvrert bom med for en kjørebane (tilsvarende bommer brukt i parkeringsanlegg etc)
 • Bommen og kortterminal vil plasseres på et betongfundament med innstøpte induktive sensorer i kjørebanen for registrering av kjøretøy etc.

Funksjonalitet

Innpassering

 • Bommen åpnes ved bruk av berøringsfritt kort som holdes opp mot en sensor ved passering.
 • Dagsturister må benytte debetkort i en vanlig kortleser.
 • Det er ikke mulig å benytte kontant betaling.
 • Bommen lukker automatisk etter innpassering av kjøretøyet.

Utpassering

 • Anlegget registrerer at kjøretøy kommer inn i utkjøringssonen.
 • Bommen åpner da automatisk og lukker etter at kjøretøyet har passert.

Sikkerhet

 • Ved strømbrudd vil bommen gå til åpne stilling
 • Feil på anlegget varsles automatisk med SMS melding til driftansvarlig
 • Bommen kan ved andre feil åpnes ved hjelp av SMS melding fra driftsansvarlig.

Tap av kort

 •  Meldes til veilaget fortrinnsvis på e-mail. Vi sender så ut nytt kort mot en en avgift på kr 500,-
 • Utgifter ved midlertidig bruk av kredittkort før nytt kort mottas erstattes ikke.
 • Kort som er meldt tapt blir deaktvert og vil ikke lenger fungere.