Årsmøte Hjerdalen Veglag Skjærtorsdag 29 Mars kl17:00 Rjukan Fjellstue

  1. Årsmelding.
  2. Revidert regnskap.
  3. Veglaget redegjør for arbeidsplan 2018.
  4. Fastsetting av årsavgift/kontingent.
  5. Eventuelle andre innkomne saker. Saker må sendes styret innen 2 uker før årsmøtet.
  6. Valg.

Kommentarer er stengt.