Hjerdalen Veglag

Veien innover Hjerdalen som slynger seg 8 km innover den vakre dalen fra Rjukan Fjellstue til Hellemannlie har eksistert i mange hundre år. Først som krøttersti og senere som kjørevei. Oppgradering til kjørevei ble utført delevis som nødsarbeid i 3o årene. Ellers ble veien vedlikholdt av grunneiere som drev seterdrift i området. Ettersom flere og flere av bøndene sluttet med seterdrift ble de staulene tatt i bruk som hytter. I denne forbindelse ble det opprettet en veikomite som organiserte vedlikeholdet. Dette forgikk stort sett ved dugnadsinnsats samt at noen av oppsitterne disponerte anleggsmaskiner etc. Grus og masse ble stort sett tatt ut i grustak langs veien. I 1977 ble vedlikeholdet av veien overtatt av kommunen. Dette skjedde uten at veigrunnen formellt ble avgitt til kommunen. Dette fungerte rimelig greit med en akseptabel veistandard frem til de senere år. Kommunen viste etterhvert manglende vilje og evne til å opprettholde vedlikholdet av veien. Dette førte til mange klager og henvendelser til kommunen uten at dette ga særlige resultater.

Sommeren 2004 ble det på initiativ av Lars Stormoen nedsatt en arbeidsgruppe av grunneiere og hytteeiere som skulle se om det var mulig å danne en velforening som blandt annet skulle se på veiproblematikken. Samtidig var det politikere i Tinn Kommune som ønsket å se på nedklassifisering av veien som en del av et sparetiltak i kommunen. Vi fant etterhvert ut at dette måtte organiseres som et veilag og ikke som en velforening.

Hjerdalen veglag ble stiftet på Skjærtorsdag i et møte avhold i varmestua til idrettslaget. På møtet ble det valgt et styre som fikk mandat til å forhandle med kommunen om betingelser for eventuell overtagelse av veien.

Veien har nå gjennom flere år blitt oppgradert av Hjerdalen veglaget til og ha en god veistandard. Kostnaden rundt oppgradering av veien har vært stor for veglaget.

Hjerdalen veglag.

Veglaget skal stå for den daglige driften Hjerdalsveien. Veglaget skal sørge for vedlikehold og nødvendig utbedring av veien, slik at den er i forsvarlig og brukelig stand.