Hjerdalsveien er åpnet helt inn til Hellemannlie for personbiler.

Veien har fått flere skader etter nedbøren som kom onsdag 7 juni. Kjøring med lav personbil må man kjøre forsiktig der hvor det er skader på veien

Årsmøte Hjerdalen Veglag. Skjærtorsdag kl 17:00 Rjukan Fjellstue

Årsmøte 13/04-2017 kl 17:00 Rjukan Fjellstue.  Årsmøtedokumenter-2017   Regnskap 2016

Utsending av faktura årsavgift/kontingent elektronisk.

Hjerdalen veglag ber de medlemmer som har epost adr sende den til:      steinar.klonteig@gmail.com

Veglaget sparer mye penger og tid på å sende ut årsavgiften elektronisk.

 

Vinteren har kommet til Hjerdalen. Veien er stengt.

Grusing av Hjerdalsveien i uke 27-28.

Det vil bli anleggstrafikk på Hjerdalsveien i uke 27-28. Skårberg maskin skal Gruse/høvle og klore veien helt inn til Hellemannli/Listaul.

En må regne med at det vil bli arbeid utover vanlig arbeidstid.

Årsmøte Protokoll 2016

Årsmøte protokoll 2016

Hjerdalsveien er åpnet inn til Hellemannlie.

Årsmøte 2016, Skjærtorsdag 25mars Rjukan Fjellstue kl 17:00

Hjerdalen Veglag SA regnskap 2015

Hjerdalen Årsmøtedokumenter 2016

Hjerdalen veglags årsmøte

Skjærtorsdag 25 mars 2016

Rjukan Fjellstue kl 17:00

Åpning v/styreleder Årsmøtet velger ordstyrer og protokoofører Innkalling og sakliste legges frem for godkjenningHjerdalen Veglag SA regnskap 2015 Fullmakter legges frem for godkjenning Det […]

Revidert regnskap 2014

Hjerdalen Veglag SA regnskap 2014

Årsmøte innkalling og årsmøtedokumenter. Skjærtorsdag 2april kl 17.00 Rjukan Fjellstue

Årsmøtedokumenter 2015