Årsmøte dokumenter 2018

Årsmøtedokumenter-2018 Hjerdalen

Årsmøte Hjerdalen Veglag Skjærtorsdag 29 Mars kl17:00 Rjukan Fjellstue

Årsmelding. Revidert regnskap. Veglaget redegjør for arbeidsplan 2018. Fastsetting av årsavgift/kontingent. Eventuelle andre innkomne saker. Saker må sendes styret innen 2 uker før årsmøtet. Valg.

Årsmøte Protokoll 2016

Årsmøte protokoll 2016

Oppdaterte vedtekter 23/3-13

Vedtekter veglaget endret 28-3-13