Årsmøte Hjerdalen Veglag. Skjærtorsdag kl 17:00 Rjukan Fjellstue

Årsmøte 13/04-2017 kl 17:00 Rjukan Fjellstue.  Årsmøtedokumenter-2017   Regnskap 2016

Årsmøte Protokoll 2016

Årsmøte protokoll 2016

Årsmøte 2016, Skjærtorsdag 25mars Rjukan Fjellstue kl 17:00

Hjerdalen Veglag SA regnskap 2015

Hjerdalen Årsmøtedokumenter 2016

Hjerdalen veglags årsmøte

Skjærtorsdag 25 mars 2016

Rjukan Fjellstue kl 17:00

Åpning v/styreleder Årsmøtet velger ordstyrer og protokoofører Innkalling og sakliste legges frem for godkjenningHjerdalen Veglag SA regnskap 2015 Fullmakter legges frem for godkjenning Det […]

Årsmøte innkalling og årsmøtedokumenter. Skjærtorsdag 2april kl 17.00 Rjukan Fjellstue

Årsmøtedokumenter 2015

Oppdaterte vedtekter 23/3-13

Vedtekter veglaget endret 28-3-13