Årsmøte 2016, Skjærtorsdag 25mars Rjukan Fjellstue kl 17:00

Hjerdalen Veglag SA regnskap 2015

Hjerdalen Årsmøtedokumenter 2016

Hjerdalen veglags årsmøte

Skjærtorsdag 25 mars 2016

Rjukan Fjellstue kl 17:00

 • Åpning v/styreleder
 • Årsmøtet velger ordstyrer og protokoofører
 • Innkalling og sakliste legges frem for godkjenningHjerdalen Veglag SA regnskap 2015
 • Fullmakter legges frem for godkjenning
 • Det velges 2 personer som sammen med styret skal underskrive protokollen
 1. Årsmelding
 2. Revidert regnskap og budsjettforslag
 3. Styreleder redegjør for arbeidsplan 2016
 4. Fastsetting av årsavgift/kontingent
 5. Evt innkomne forslag (sendes styret 2 uker før årsmøte)
 6. Nytt låneopptak for og kunne gruse/grøfte Hjerdalsveien
 7. Valg

 

Kommentarer er stengt.